XXI Turniej Rycerski Oblężenie Kożuchowa 1476 przeszedł do historii!!!

XXI Turniej Rycerski „Oblężenie Kożuchowa 1476” za nami. Dzięki jego uczestnikom – przybyłym do miasta rycerzom, rzemieślnikom, dzięki tak wspaniałemu zaangażowaniu mieszkańców –  Kożuchów na trzy dni stał się średniowiecznym grodem. Tak liczny udział w korowodzie przedszkoli, szkół, stowarzyszeń, klubów pokazał, że nasza praca ma naprawdę sens. Za Państwa zaangażowanie serdecznie dziękuję!!! Dziękuję serdecznie pracownikom Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie- wielkim ludziom, których zaangażowanie i pasja sprawia, że turniej może być świętem dla wszystkich mieszkańców.
Dziękuję burmistrzowi Pawłowi Jagaskowi za wsparcie cierpliwość i zrozumienie wszystkich naszych działań. Ta wspaniała współpraca przyniosła zamierzone efekty. Serdecznie dziękuję pracownikom Urzędu Miasta w Kożuchowie zaangażowanym w realizację 41 Dni Ziemi Kożuchowskiej, którzy zawsze służyli nam swoją pomocą. Edycie Ozgowicz i Paulinie Kotalli, Michałowi Suskiemu, Piotrowi Maciągowi, Krzysztofowi Gratce.
Wszystkim Patronom Honorowym – Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi, J.E. ks. Biskupowi Tadeuszowi Lityńskiemu, Marszałkowi Województwa Lubuskiego Elżbiecie Annie Polak, Staroście Powiatu Nowosolskiego Waldemarowi Wrześniakowi dziękuję, że doceniacie naszą pracę i w tak ważnych momentach możemy na Was liczyć.
Bardzo dziękujemy sponsorom za okazane wsparcie rzeczowe i finansowe XXI Turnieju Rycerskiego „Oblężenie Kożuchowa 1476”. Kolejny raz okazaliście się ludźmi wielkiego serca. Firmie Jarzyny Meyer, Tomaszowi Maćkowiakowi, Chacie Polskiej, Nadleśnictwu Nowa Sól, Bank Spółdzielczy, Sadowi Solniki, firmie Impel, spółce komunalnej USKOM.
Osobne podziękowanie kieruję do Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr za wsparcie naszych działań w ramach Turnieju Od Bernau do Kożuchowa. Udział gości z Niemiec był możliwy tylko dzięki Waszej pomocy, a spotkanie rycerzy z kilku krajów to niezapomniane wydarzenie.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim służbom zaangażowanym w realizację XXI Turnieju Rycerskiego i 41 Dni Ziemi Kożuchowskiej – Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ratownikom Medycznym, firmie Impel, żołnierzom 11 Batalionu Dowodzenia w Żaganiu. Dzięki Waszej pracy czas naszego święta upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze.
Dziękuję bardzo serdecznie panu Grzegorzowi Kuklewskiemu dowódcy Chorągwi Księcia Kazimierza V za realizację naszej części historycznej XXI Turnieju Rycerskiego „Oblężenie Kożuchowa 1476” i mam nadzieję na dalszą tak owocną współpracę.
Urszula Stochel-Matuszak dyrektor Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowiefot. Ewa Duma_5947 (857)

 

Podziękowania dla organizatorów i uczestników

Pożegnaliśmy ducha średniowiecza, który na kilka dni zagościł w naszym Kożuchowie…Fakt, że poczuł się  u nas tak  dobrze, to zaangażowanie i praca wielu osób: pasjonatów z  Fundacji Gloria Griffin i Chorągwi Kazimierza V – Grzegorza Lazarusa Kuklewskiego, który sprawił, że mogliście być świadkami inscenizacji bitwy Oblężenie Kożuchowa 1476, że mogliście zobaczyć jak żyją rzemieślnicy, jak kultywują średniowieczne tradycje, mogliście poznać ludzi z pasją…Takich osób pojawiło się wielu, upartych, zdecydowanych i zaangażowanych. Dziękujemy rycerzom, którzy wcielili się w historyczne postaci, artylerzystom- którzy zachowywali się wyjątkowo głośno!!! Konnym, dzięki którym średniowieczny korowód i cała bitwa była wyjątkowo dostojna i uroczysta. Z żalem pożegnaliśmy  średniowieczną kuchnię – podpłomyki i kwas chlebowy. Tyle odczytanych wyroków dawno w Kożuchowie nie było – kat i inkwizytor- obiecali, że za rok znacznie przybędzie narzędzi tortur. Zespoły muzyki dawnej…z Mariuszem Rodziewiczem na czele…bez nich XX Turniej Rycerski na pewno nie byłby taki…Teatr Rebelia, Trójkąt, grupa Postfire….długo można wymieniać. Ukłony w stronę prowadzących Lecha Bekularda i Tomasza Konopki! Cieszymy się, że wszyscy rekonstruktorzy zadeklarowali swoją obecność w przyszłym roku…Te deklaracje świadczą o tym, że udało nam się odtworzyć turniej, jakiego w Kożuchowie nie było od wielu lat, że już jutro możemy planować kolejny! Za nami wiele miesięcy przygotowań, ogrom pracy wielu osób – pracowników Centrum Kultury „Zamek” – naszych panów technicznych – Ireneusza Urbana i Kazimierza Nowaka, administracji, promocji, księgowości, sekcji plastyczno-graficzno-krawieckiej, sekcji porządkowo- organizacyjnej na czele z Elą Gresztą! Dziękujemy naszej pani dyrektor – Urszuli Stochel-Matuszak, za to, że potrafiła nas mobilizować, motywować, wspierać, a przede wszystkim pracować razem z nami. Dziękujemy burmistrzowi Pawłowi Jagaskowi, Ewelinie Iwańskiej i Paulinie Kotalli, Michałowi Suskiemu, Piotrowi Maciągowi, panu Jackowi – za współpracę i pomoc w realizacji tych wszystkich zadań. Naszym patronom honorowym- J.E. ks. Biskupowi Tadeuszowi Lityńskiemu, Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiecie Annie Polak, Staroście Powiatu Nowosolskiego Waldemarowi Wrześniakowi,  patronom medialnym – Radiu Zachód, Gazecie Lubuskiej, Tygodnikowi Krąg, sponsorom- firmie Jarzyny Meyer, Ante-holtz, Tomaszowi Maćkowiakowi, Chacie Polskiej,Nadleśnictwu Nowa Sól, Sadowi Solniki Przed nami spotkanie, dyskusja, wnioski i plany na przyszły rok. Niestety nie możemy być drugim Grunwaldem, bo otaczają nas mury obronne i raczej nie pomieścimy takich tłumów. Możemy jednak pielęgnować naszą kożuchowską, średniowieczną, turniejową tradycję.